Politievoertuigen.nl

 
Inhoud
Algemene Verkeersdienst
  - Startpagina
  - Alfa Romeo
  - Audi
  - BMW 323i
  - CitroŽn
  - Daf
  - Fiat Spider 124
  - Hanomag Henschel
  - Jeep
  - Landrover
  - Mercedes-Benz
  - Porsche
  - Volkswagen
 
  - Dossier AVD
  - Porsche 911 App
  - 50 Jaar Verkeerspolitie;
    Heimwee naar de 
    Politie-Porsche

  - Rijkspolitie.nl (AVD-site)

!

Inhoud
Algemene Verkeersdienst (AVD)

De AVD was een landelijk opererende dienst van de Rijkspolitie en werden gezien als de bewakers van de autosnelwegen in het hele land. Bij deze bewaking waren cruciale rollen toebedeeld aan het berichtencentrum en aan de alarmcentrale in Driebergen van waaruit de RP-wachtmeesters naar ongevallen, files of misdrijven werden gestuurd. 
Met de opvallende reflecterend oranje-witte Porsches en op hun BMW motoren werken zij mee om kettingbotsingen te voorkomen, gaven ze snel bij eerste hulp, voeren controles uit en spoorden technische gebreken op. Er was ook een speciale ongevallendienst, die steeds vaker moest uitrukken. Het motto van de AVD door de jaren heen was steeds: 'beter voorkomen dan genezen'.

 

 
!

!

!

!

!