Inhoud
  - Startpagina
 


Disclaimer
!


Algemeen

De site van Politievoertuigen.nl is puur informatief. Deze site is aan geen enkel politiekorps of instantie gelieerd.

De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan de webmaster niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud geen enkel recht worden ontleend.

De webmaster ontvangt zijn foto’s van diverse van correspondenten uit binnen- en buitenland.
Politievoertuigen.nl wordt geheel gefinancierd uit eigen middelen van de webmaster.

Het fotomateriaal dat op deze website is afgebeeld, is eigendom van Politievoertuigen.nl of is ter beschikking gesteld door de correspondenten. Hoewel de webmaster al het mogelijke heeft gedaan auteursrechthebbenden te achterhalen is dit niet altijd gelukt. Deze rechthebbenden kunnen altijd contact opnemen met Politievoertuigen.nl.

!


Inzenden fotomateriaal

Met het inzenden van fotomateriaal of aanvullende gegevens naar Politievoertuigen.nl geeft u de webmaster uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken. De webmaster verzoekt u, in verband met copyright, geen materiaal in te zenden welke u heeft gevonden op het internet.

U gaat er mee akkoord dat er op uw foto´s geen copyright rust, tenzij u dat  zelf in de foto aangeeft. Uw foto´s mogen door derden worden gebruikt.

De webmaster zal de naam van de inzender bij de foto plaatsen tenzij inzender duidelijk aangeeft hier geen prijs op te stellen. 
!


Hyperlinks

Aan deze website kunnen, door middel van hyperlinks, websites van anderen verbonden zijn om aanvullende informatie te verstrekken. Politievoertuigen.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze verbonden websites.
!

!

!!

!