Politievoertuigen  
 
 

 > HOME

 > CONTACT

 > LINK

 > ONBEKENDE FOTO

 > NIEUWS

 > FOTO'S

 > GEZOCHT
 > FAQ

 > DISCLAIMER

   
  
DRINGEND VERZOEK!
  
©

   Graag alleen zelfgemaakte
  foto's opsturen.
Geen foto's die
  zijn gevonden op i
nternet. Dit
  ivm copyright.
Ik krijg helaas
  veel mails van mensen die hun
  eigen foto zien met daarbij een
  andere naam.


  Lees verder >>

 

  
   GEZOCHT

Lees verder >>
 

Zoekt u naar een foto van een speciaal politievoertuig? Deze site helpt u met zoeken!
 
HOME
 
NIEUWS FOTO'S GEZOCHT FAQ DISCLAIMER
 

 
Hieronder vind je de vele foto's gerangschikt in diverse rubrieken van de huidige en voormalige politieonderdelen.
 

Nationale Politie

In Nederland is per 1 januari 2013 de Nationale Politie ingericht. Het is een korps dat bestaat uit tien regionale eenheden, één landelijke eenheid en een landelijke concerndienst waarin de ondersteunende afdelingen zijn ondergebracht. Dit ene korps vervangt alle voormalige politiekorpsen en -diensten.

FOTO'S
 


 

Koninklijke Marechaussee

De Koninklijke Marechaussee (KMar), voluit Het Wapen der Koninklijke Marechaussee, is een politieorganisatie met militaire status, beheerd door de minister van Defensie en is een van de vier krijgsmachtdelen van de Nederlandse krijgsmacht.

FOTO'S
!


 


M
obiele Eenheid

Mobiele Eenheid (ME), is een eenheid van de Nederlandse politie waarvan de primaire taak het voorkomen of bestrijden van verstoring van de openbare orde is en wordt ook wel oproerpolitie genoemd.

FOTO'S
!

 

 


R
egiopolitie

Van 1993 tot 1 januari 2013 was de politie in Nederland opgedeeld in 25 regiokorpsen en een Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD). Een regio bestond uit een aantal districten. Elk district bestond uit een aantal lokale eenheden (basiseenheden of wijkteams).

FOTO'S
!

 

 

 
K
orps Landelijke Politiediensten

Van 1993 tot 1 januari 2013 kende  de Nederlandse Politie het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD). 

FOTO'S

 

  


G
emeentepolitie

In Nederlandse gemeenten die 25.000 of meer inwoners hadden, bestond er tussen 1945 en 1993 de zogenaamde Gemeentepolitie. Naast de gemeentepolitie bestond de landelijke Rijkspolitie.

FOTO'S
 

 

 


R
ijkspolitie

Het Korps Rijkspolitie was van 1945 tot 1993 een onderdeel van de Nederlandse politie dat politietaken uitvoerde in gemeenten die geen eigen Gemeentepolitie hadden. Het korps stond onder de bestuurlijke leiding van de minister van Justitie en was vooral te vinden in de kleinere gemeentes.

FOTO'S
 

 

 


Algemene Verkeersdienst (AVD)

De bewakers van de autosnelwegen in het hele land. Bij deze bewaking waren cruciale rollen toebedeeld aan het berichtencentrum en aan de alarmcentrale in Driebergen van waaruit de RP-wachtmeesters naar ongevallen, files of misdrijven werden gestuurd.

FOTO'S
 

  

 


M
otoren

Een politiemotor wordt voornamelijk gebruikt als surveillancevoertuig of voor begeleidingen in het verkeer. Hier is een overzicht te vinden van diverse motoren.

FOTO'S
 

 

 


Scheepvaart

De waterpolitie is een onderdeel van de Nederlandse politie en voert politietaken uit op (voornamelijk) de doorgaande vaarwegen en ruime wateren (in Nederland). 

FOTO'S

 

 


Luchtvaart

De luchtvaartpolitie houdt controles vanuit de lucht met helikopters en kleine vliegtuigjes. De luchtvaartpolitie zorgt voor een helikopterview, luchtfoto’s en videobeelden bij bijvoorbeeld grote evenementen, demonstraties, opsporing van vermiste personen en roof- overvallen. De Luchtvaartpolitie is ook verantwoordelijk voor de handhaving van de luchtvaartwetten.

FOTO'S
 

 

 


D
iversen

In deze rubriek vind je vreemde voertuigen, fietsen, scooters en diverse andere situaties van politievoertuigen terug. 

FOTO'S
 

 

 

 
Douane

De douane is een overheidsdienst belast met de handhaving van de douanewetgeving in een land. Te denken valt hierbij aan het bestrijden van smokkel en het innen van invoerrechten.

FOTO'S
 

 

 


Buitenland

In deze rubriek vind je foto's van politievoertuigen vanuit de hele wereld.

FOTO'S
 

 

 
  E-mail: info@politievoertuigen.nl            Internet: www.politievoertuigen.nl             Webmaster: Peter Doets