Inhoud
  - Startpagina
    - Logo Noord-Holland-Noord
 


Logo
Noord-Holland-Noord

!

 

Dit logo werd gebruikt in de overgangsfase van Gemeentepolitie en Rijkspolitie naar Regiopolitie. Het was de oude politiester met een afbeelding van de Kop van Noord-Holland er in. Het rechter logo verving later het eerste exemplaar. Het eerste exemplaar werd na een korte periode afgekeurd omdat critici vonden dat het leek dat Texel er niet bij hoorde omdat dat op de afbeelding buiten de cirkel uitkwam.
Noord-Holland-Noord ligt boven de lijn Castricum / Scharwoude (onder Hoorn) + het eiland Texel.
 

 

Gemeentepolitie


Rijkspolitie   

!

!

!!

!