Politievoertuigen.nl

 
Inhoud 
Mobiele Eenheid

 
  - Startpagina
 

   - Manschappenvoertuigen
 

   - Waterwerpers
 
   - Pantser- cq. beveiligings
    
voertuigen
 
   - Ondersteuningsvoertuigen
 

   - Bratra en AE voertuigen
 

 
 

Inhoud

Mobiele Eenheid

Mobiele Eenheid (ME), is een eenheid van de Nederlandse politie waarvan de primaire taak het voorkomen of bestrijden van verstoring van de openbare orde is en wordt ook wel oproerpolitie genoemd.

De ME bestaat uit politieagenten die dit naast hun dagelijkse politiewerk doen. Echter, zij hebben hiervoor een aanvullende opleiding genoten, en niet iedere politieagent wordt toegelaten tot de opleiding voor ME'er. De Mobiele Eenheid is gestructureerd in pelotons bestaande uit 45 politiemensen. Binnen de organisatie bestaan ook enkele gespecialiseerde eenheden zoals de Aanhoudingseenheid (AE) en de Brand- en Traangaseenheid (BraTra). Ook de Beredenen (politie te paard) en Hondengeleiders van de politie hebben een taak binnen de ME.

 
!

!

!

!

!