Politievoertuigen.nl

 

Inhoud

Regiopolitie

Van 1993 tot 1 januari 2013 was de politie in Nederland opgedeeld in 25 regiokorpsen en een Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD). Een regio bestond uit een aantal districten en enkele diensten. Elk district bestond uit een aantal lokale eenheden (basiseenheden of teams).

Elk regiokorps werd geleid door een korpschef in de rang van hoofdcommissaris. De korpschef had de dagelijkse leiding binnen een regiokorps. Het dagelijks bestuur van de regio werd gevormd door de zogenaamde Driehoek in die regio, met als voorzitter en tevens korpsbeheerder de burgemeester van de grootste gemeente in die regio, en als overige leden de korpschef van het betreffende politiekorps, en de (hoofd)officier van Justitie. Daarnaast had in principe iedere gemeente recht op een eigen driehoeksoverleg met daarin de eigen burgemeester

 De verschillende regio's waren: 

1. Groningen
2. Friesland
3. Drenthe
4. IJsselland
5. Twente
6. Noord- en
    Oost-Gelderland
7. Gelderland-Midden
8. Gelderland-Zuid
9. Utrecht
10. Noord-Holland-Noord

11. Zaanstreek-Waterland
12. Kennemerland
13. Amsterdam-Amstelland
14. Gooi en Vechtstreek
15. Haaglanden
16. Hollands Midden
17. Rotterdam-Rijnmond
18. Zuid-Holland-Zuid
19. Zeeland
20. Midden- en West-Brabant

21. Brabant-Noord
22. Brabant-Zuidoost
23. Limburg-Noord
24. Limburg-Zuid
25. Flevoland
26. KLPD

 
!

!

!

!

!