Inhoud
  - Startpagina
 
    - Rijkspolitie
  
    - Luchthavenpolitie
 
 
Heeft u informatie over de geschiedenis van de Luchthavenpolitie? Mail naar de webmaster!

 


Luchthavenpolitie
 !!

 

Van het Korps Luchthavenpolitie is helaas niet veel bekend. 

Onderstaande gegevens zijn fragmenten overgenomen vanuit het boek 'diender is geen scheldwoord, spuitgast evenmin' van de voormalige dienst Orde en Veiligheid Schiphol. Helaas houdt het bij 1988 op. Hoe het verder is vergaan met de luchthavenpolitie evt. binnen het korps Rijkspolitie, is tot nu toe onbekend. Hier en daar is informatie toegevoegd wat is aangeleverd door M. Jansen en N. Struik. Waarvoor dank!

Korps Luchthavenpolitie Schiphol

Op 1 februari 1949 nam het nieuwe Korps Orde en Veiligheid de brandweer en politietaken over van de KLM en van Amsterdam. Voor 1 februari 1949 werden de politietaken door de KLM bedrijfsbeveiliging uitgevoerd, zij beschikte over twee surveillancewagens.

Tot 1950 was Schiphol nog een onderdeel van de dienst Havens en Handelsinrichtingen van de gemeente Amsterdam. In dat jaar werd de zelfstandige gemeentelijke dienst Luchthaven Schiphol van de Gemeente Amsterdam opgericht en al het personeel ging mee.

Op 1 juli 1951 werden 13 leden van de luchthavenpolitie benoemt tot onbezoldigd rijksveldwachter. De dienders waren weliswaar bijzonder opsporingsambtenaar van het korps rijkpolitie, maar de Luchthavenpolitie was geen onderdeel van de rijkspolitie. Het was deel van de NV Luchthaven Schiphol. Zij liepen gek genoeg in een gemeentepolitie-uniform met eigen ster en eigen korpsbrevet, die ook op de voertuigen was geplakt. Ook de beplakking van de auto´s kwam meer overeen met de GP-stijl van destijds. Op 1 maart 1953 komt het korps Rijkspolitie op Schiphol. Zij gaan als Dienst Luchtvaart op Schiphol aan de slag. Op 1 januari 1958 trad een nieuwe politiewet in werking en als gevolg daarvan kreeg de gemeente Haarlemmermeer een gemeentelijk politiekorps. In 1958 droeg de gemeente Amsterdam zijn aandelen over aan het Rijk en werd Schiphol omgevormd tot een naamloze vennootschap. In 1961 werden de leden van de luchthavenpolitie benoemd tot onbezoldigd ambtenaar van de gemeente politie Haarlemmermeer.

Op 23 januari 1973 komen de ministers van Agt en de Gaay Fortman overeen dat de hele repressieve politietaak op Schiphol door de Rijkspolitie zal worden verricht. Op 30 januari 1974 ronden beide ministeries de zaak af dit tot grote woede van de burgemeester van de Haarlemmermeer dhr. Stam. Op 11 februari van dat jaar wordt dan, met ingang van 15 februari, op basis van artikel 30 van de politiewet, het grondgebied van de luchthaven Schiphol aangewezen als luchtvaartterrein waarop de Rijkspolitie de politietaak gaat verrichten. Op 21 augustus 1974 worden alle leden van de luchthavenpolitie, boven de rang van aspirant (her) benoemd tot onbezoldigd ambtenaar van het korps Rijkspolitie. Op 23 januari 1978 volgt een nieuw besluit van de minister van justitie dhr. van Agt, hij keurt het uniform van de luchthavenpolitie goed, waarbij het van rijkswege geacht wordt te zijn vastgesteld.  

Een treurig moment voor vele leden van de luchthavenpolitie dat zij hun gemeente politie uniform inleveren tegen dat van de Rijkspolitie. Omstreeks 1991 wordt het korps Luchthaven politie opgeheven. De werknemers hadden de keuze om voor de NV. Luchthaven Schiphol te blijven werken dan wel over te stappen naar de Rijks- of Gemeentepolitie. Er zijn zo'n zestig personen overgestapt. Diegenen die gebleven zijn kregen de keuze om voor de verkeersdienst of voor de afdeling security van de luchthaven te gaan werken. De laatste jaren waren er dus drie politiekorpsen actief op de luchthaven. De gemeentepolitie Haarlemmermeer, de luchthavenpolitie en de Rijkspolitie. De laatste twee beide met een bureau op Schiphol. Er was nogal een onderlinge strijd tussen deze korpsen. Bij een calamiteit kon het gebeuren dat deze drie korpsen ter plaatse kwamen. In de meeste gevallen werd het dan door gemeentepolitie Haarlemmermeer afgehandeld.  

Info: J. Korte

Op de site: Rijkspolitie.org is een leuk verhaal te lezen van een oud rijkspolitieman: ALS RIJKSPOLITIEMAN IN DIENST VAN DE KLM 

!

!

!!

!