Politievoertuigen.nl

 
!

Inhoud

Rijkspolitie

Het Korps Rijkspolitie was van 1945 tot 1993 een onderdeel van de Nederlandse politie dat politietaken uitvoerde in gemeenten die geen eigen Gemeentepolitie hadden. Het korps stond onder de bestuurlijke leiding van de minister van Justitie en was vooral te vinden in de kleinere gemeentes.
H
et korps was ingedeeld in 23 (later 17) districten, met per district elk eigen specialistische afdelingen. Daarnaast waren er ook de landelijk opererende diensten zoals de Algemene Verkeersdienst Rijkspolitie, Dienst Luchtvaart etc.
Het korps kan worden gezien als een voortzetting van de rijksveldwacht, de gemeenteveldwacht en de marechaussee van voor 1940.
Het Korps Rijkspolitie werd afgeschaft met het in werking treden van de Politiewet van 1993.

 

 

 
Het materiaal van de Rijkspolitie
Foto: M. Jansen
 


De Rijkspolitie
EEN UITGAVE VAN DE AFDELING VOORLICHTING ALGEMENE INSPECTIE KORPS RIJKSPOLITIE
1987
 


 
Met dank aan K. Siepel

!

!

!

!

!