Politievoertuigen.nl

 
Inhoud Scheepvaart
 
  - Startpagina
 
  - Scheepvaart
  
  - Nationale Politie
  - Koninklijke Marechaussee
  - Regiopolitie
  - Rijkspolitie
  - Gemeentepolitie
 

  
Inhoud

Scheepvaart Nederlandse Politie

De waterpolitie houdt toezicht op zowel de beroeps- als recreatievaart. En op de Noordzee buiten de kustlijn (de zogeheten territoriale wateren). De politie controleert bijvoorbeeld boten en jetski's in recreatiegebieden en ladingen van schepen op rivieren en zee. Ook ondersteunt de waterpolitie evenementen zoals Sail Amsterdam of de intocht van Sinterklaas. Tot slot helpen de medewerkers van de waterpolitie bij de opsporing van mensen die op zee vermist zijn geraakt.

De waterpolitie:

 • Zorgt voor eerste opvang bij incidenten in de beroeps- en
  recreatievaart en ziet toe op een juiste naleving van de
  regels.
 • Bewaakt de veiligheid op het hoofdvaarwegennet. Dit doet de politie door controle op snelheid, alcoholgebruik, vaartijdenwet en naleving van Arbowetgeving.
 • Behandelt ernstige scheepvaartongevallen en onderzoekt de toedracht.
 • Controleert schepen. Onder meer lading, diploma’s en veiligheid.
 • Controleert het vervoer van gevaarlijke stoffen en afvalstoffen.
 • Doet opsporingsonderzoek naar zaken als ladingsdiefstal, fraudes met documenten en witwassen van crimineel vermogen.
 • Ook doet de waterpolitie onderzoek naar gestolen vaartuigen.
 • Let op de milieuregels. Ze controleert op verontreiniging op zee en zorgt voor het milieu van aangewezen natuurgebieden.
 • Grijpt in bij overlast in recreatiegebieden, tijdens dregwerkzaamheden of bij scheepsongevallen.

Bron: Politie.nl

 

 
!

!

!

!

!